מה זה כתיבה בהירה?

כתיבה בהירה מרכזת את מגוון השירותים שאני נותנת לעוסקים בכתיבה עיונית בכלל ובכתיבה אקדמית בפרט – הן בעריכה והן בהנחיה. 

אני עוזרת לכותבים לנסח טוב יותר – ובמקרה הצורך לארגן מחדש – את החומרים שהם קראו ואספו וניתחו, כך שהטקסט יבטא ברור את רעיונותיהם. וכשהטקסט כתוב היטב, אפשר להורידו לדפוס או להגישו למנחה, לכתב העת או למזכירות האוניברסיטה. עוד על ניסיוני המקצועי ראו כאן.

את העקרונות שלפיהם אני עובדת אני מלמדת בסדנאות לחוקרים ולכותבים וכן בסדנאות לעורכי לשון שעוסקים בעריכה עיונית ואקדמית. אתם מוזמנים לבדוק אם אחת הסדנאות מתאימה לכם או להיעזר בי באופן פרטני לפי הצורך: פגישה אישית; או עבודת עריכה.

נשתמע : )
קרן

מי יכול להיעזר בכתיבה בהירה?

תלמידי מחקר וחוקרים: מסטרנטים ודוקטורנטים וכן מרצים באוניברסיטה, מנחי סטודנטים וחוקרים במכוני מחקר במגוון התחומים של מדעי החברה והרוח. במילים אחרות כל מי שכותב סמינר, הצעת מחקר, תזה או מאמר לפרסום בתחומי הדעת שאינם מדעים מדויקים ומדעי החיים.

עורכי לשון: עורכי לשון ועורכי טקסט – עצמאים או שכירים בארגונים – שעוסקים בעריכה של טקסטים עיוניים ואקדמיים, בכלל זה דוחות מחקר ומחקרי מדיניות.

כותבי טקסטים עיוניים: כותבים של מאמרי דעה, מאמרי רקע, בלוגים אינפורמטיביים, ביקורת אמנות, ספרי לימוד וכדומה. במילים אחרות כל מי שכותב טקסטים שאינם בגדר ספרות, שירה או שיווק.