מבוא וסקירת ספרות – סדרת מפגשים

לתלמידים לתארים מתקדמים וחוקרים – 3 מפגשים של שעה וחצי בספרייה למדעי החברה, לבוגרי הסדנה המרוכזת – מבוא וסקירת ספרות – כלים מעשיים לכתיבה יעילה

להפוך נתונים לסיפור: כתיבת הממצאים והדיון

בשביל מה צריך סדנה? פרק “הממצאים” – כשהוא נקרא כך או בשם אחר – הוא הפרק שבו אתם פורשים את מה שמצאתם במחקר: בעבודת השדה שלכם, בניתוח הנתונים האמפיריים או בארכיונים. כיצד לארגן את הממצאים וכיצד להציג אותם לקוראת? אף שלכאורה יש הבדל גדול בין מחקר כמותני לאיכותני, בכל הנוגע לכתיבה שני סוגי המחקר חולקים […]

ספרי לי דָבַר בְּדָבַר: כתיבה של מחקר היסטורי

מחקר היסטורי מעמיד בפני כותבים בכלל, וכותבים שאינם היסטוריונים בהכשרתם בפרט, אתגר ייחודי: כיצד לעבד את שפע המקורות – הראשוניים והמשניים – לכדי סיפור היסטורי ברור שמשלב ניתוח מתוך תחום הדעת הספציפי. אף שמחקר היסטורי משולב בדיסציפלינות רבות –משפטים, מגדר, אדריכלות, סוציולוגיה, חינוך, מדעי הסביבה וכו’ – לא כל מסלול לימודים כולל הכשרה בכתיבה היסטורית. […]

התחלת ההתחלות: איך ניגשים לכתוב?

התחלת ההתחלות: איך ניגשים לכתוב? בחרתם נושא, הגדרתם מה מעניין אתכם, קראתם, כתבתם לעצמכם הערות, חשבתם, אפילו יש לכם טענה כללית. מה עכשיו? בכתיבה עיונית בכלל ואקדמית בפרט יש פרדוקס: מצד אחד ניצב הכותב, שרוצה לומר משהו חדש ולשם כך עליו להפעיל את דמיונו, לחבר חיבורים שלא נעשו, להיות יצירתי. ומן הצד השני ניצב הקורא, שצריך מול […]