מבוא וסקירת ספרות – תואר ראשון

בשביל מה צריך סדנה?

קראתם, סיכמתם, כתבתם הערות, אולי יש לכם שאלת מחקר ואולי אפילו כבר עשיתם מחקר קטן – כיצד מארגנים את סקירת הספרות? מה חשוב לכלול בה ואיך להציג את המידע?  
בסדנה יוסבר העיקרון המנחה של כתיבת מבוא וסקירת ספרות ויינתנו דגשים שעליהם כדאי להקפיד.
במידת האפשר, כדאי להגיע לסדנה עם נושא ושאלה שמעניין אתכם לחקור. 

למי הסדנה מיועדת?

  • לתלמידי תואר ראשון במדעי הרוח והחברה שכבר כותבים או שעתידים לכתוב עבודת סמינר (מחקר איכותני או כמותני).
  • תלמידי תואר שני? מוזמנים להירשם לסדנת מבוא וסקירת ספרות לתארים מתקדמים, הפרטים כאן

לא, הדוגמאות יהיו בעברית, אבל העקרונות מתאימים לכתיבה בכל השפות.

כן, אבל רק מצד ההיגיון של הטקסט. לא נעסוק בתיקוני לשון שמבוססים על עברית נכונה.

בדיסציפלינות שונות נעשה שימוש בשיטות מחקר מגוונות, נוסף על המחקרים הבין-דיסציפלינריים שהולכים ומתרבים. הסדנה מתאימה לכל מחקר שכולל ניתוח תמות או ניתוח כמותני, ללא תלות בתחום הדעת.

סדנה זו ניתנת כהשתלמות ארגונית או הרצאת אורח

שאלות? מוזמנים להתייעץ עימי כאן