למה כדאי לכתוב בהיר?

כשאתם כותבים טקסט – פוסט, מאמר או עבודה אקדמית, אפילו דוקטורט – אתם מנסים להעביר רעיון. אתם רוצים שהקורא יבין מה אתם אומרים, יהיה בעדכם. אפילו אם אתם רוצים להרגיז, כדאי לכם שהקורא יבין על מה להתרגז, שיבין את ההיגיון שלכם.

קורא שלא מבין איך דבר נובע מדבר, שמרגיש סתירות – קודם אמרו לו כך, עכשיו כך – הוא קורא מתוסכל ועצבני. וקורא מתוסכל כבר פחות בעדכם. הוא יתקשה להשתכנע ברעיון שלכם, יתקשה להבין את הטיעון בעבודת הסמינר, לא יבין את ההיגיון של הדוקטורט. אם האפשרות בידו – אפילו יניח את הטקסט ולא ימשיך לקרוא. 

כשהטקסט נכתב במסגרת לימודים, תפקיד בעבודה או קריירה – תגובתו של הקורא יכולה להשפיע על הצלחתכם המקצועית.

איך תשמרו את הקורא איתכם? קודם כול חשבו עליו, עזרו לו: נקו לו את הדרך, נכשו את העשבים השוטים, אפשרו לו להתרכז בדרך הראשית.