איך שנים עוזרות לנו לכתוב?

אני אוהבת לדעת שנים. הכותבים שאני עורכת להם טקסטים כבר רגילים לתוספת שבסוגריים {כדאי להוסיף שנים}. ולמה? כי שנים ממקמות אותנו נותנות לנו הקשר שלם בלי שנצטרך לומר הרבה: ישראל, שנות החמישים. ישראל, שנות התשעים. ישראל 1949, ישראל 1977, שיקגו 1915

הבדל של מילה אחת, והתמונה שיש לקורא בראש שונה לגמרי. הוא ממוקם.

עד כאן אנחנו עוזרים לקורא. אבל לפעמים השנים עוזרות לנו עצמנו לעשות סדר בטקסט, לגלות רצף כרונולוגי שלא שמנו לב אליו. ולמה זה חשוב? כי לפעמים הרצף הכרונולוגי הזה הוא העיקרון שפתאום יארגן לנו את המאמר וישחרר את התקיעות שבגללה אנחנו לא מצליחים לסיים אותו.

כתיבה נעימה : ) 
קרן